Vrijeverhuur.nl

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij leggen de persoonsgegevens vast, om de dienstverlening en het product/ dienstaanbod van Vrijeverhuur te verbeteren. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om u per e-mail, te benaderen met woningaanbod voor u geselecteerd op basis van uw zoekopdracht. Als u geen prijs meer stelt op deze mail, kunt u uw gegevens daartegen laten blokkeren door dit schriftelijk te melden bij de Klantenservice of via het contactformulier. Ook kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken door gebruik te maken van de unsubscribe mogelijkheid in het toegezonden bericht. Vrijeverhuur.nl besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging.

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van de website (cookies) geeft ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. De geanalyseerde resultaten van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren zullen niet in verband staan met individuele deelnemers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Wijzigingen in dit privacystatement worden op de website bekend gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.